Hoe creëer ik een circulaire economie?

Valuesupport is al enige jaren actief met het circulair inrichten van processen. Samen met Cailin Partners hebben we de workshop 'Circulaire Economie, met inspiratie uit de natuur' ontwikkeld. Bedoeld als opmaat om ook uw organisatie (meer) circulair in te richten.

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van grondstoffen, producten en menselijke talenten  te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd en talenten die onnodig overbodig worden verklaard.

“A circular economy seeks to rebuild capital, whether this is financial, manufactured, human, social or natural. This ensures enhanced flows of goods and services”, zo formuleert de internationale Ellen MacArthur Foundation het.
Het draait in essentie dus allemaal om het behoud van de intrinsieke waarde van grondstoffen, materialen, producten , planten, dieren en mensen, waarbij de verschijningsvorm afhankelijk van de fase in de kringloop kan verschillen.

Waarom circulaire economie?

De circulaire economie geldt als een radicale breuk met het ‘lineaire model’ waarop de huidige wereldeconomie is gebaseerd. In dit model is de laatste levensfase van een product niet ‘hergebruik’, maar ‘vernietiging’: op de vuilnishoop of in de verbrandingsoven.

Natuurlijk circulair: het natuurlijke systeem is circulair van aard en kan ontelbaar veel wezens voeden zonder dat tekorten of afvalbergen ontstaan. het nabootsen van de natuur (biomimicry) is een van de aspecten van de circulaire economie.

Grondstoffen zijn beperkt: Het lineaire model is onhoudbaar omdat grondstoffen beperkt voorradig zijn. Bovendien kan de natuur niet ongelimiteerd afval en schadelijke stoffen opnemen. De grenzen van het lineaire model komen dan ook steeds dichterbij; grondstoffen worden duurder en schoon water en schone lucht worden schaarser.