Wie zijn wij?

Valuesupport bestaat uit ervaren specialisten. Naast de kern van vaste partners hebben we een netwerk van diverse onderscheidende specialisten.

Steven de Haas

Steven

Steven heeft ruim 20 jaar ervaring op de gebieden huisvesting, bouwen, conceptontwikkeling en facilitair management. Daarbinnen heeft hij verschillende managementposities bekleed o.a. bij een grote bankverzekeraar en als algemeen directeur van een groot facilitair adviesbureau. Hij heeft leiding en inhoud gegeven aan organisatie-veranderingsprocessen, (her) huisvestingsprojecten, bouwprojecten en optimalisatieprojecten. Vanuit zijn ervaring en kennis met verandertrajecten zet hij zich graag in bij de ontwikkeling van organisaties en de coaching van medewerkers. Steven vindt het een enorme uitdaging om samen te komen tot creatieve concepten en duurzame, toekomstbestendige oplossingen. 
Partner, Organisatie adviseur, Coach                                                 

Hans Schoenmakers

Hans

Hans heeft een gedegen financiële achtergrond, met zijn sterke analytische vermogen weet hij snel financiele knopen te ontrafelen en oplossingen aan te dragen. Op het gebied van inkoop en bedrijfsvoering heeft Hans veel ervaring opgedaan als directieadviseur en afdelingsmanager bij talloze bedrijven zoals een grote schoolinstelling en een gerenomeerd adviesbureau. Raden van Bestuur en directieteams laten zich graag bijstaan door Hans vanwege kennis en enthousiaste ondernemende en vooral resultaat gerichte manier van werken. 
Partner, Projectmanager, Verhuiscoordinator                                              

Jaap Jan Huisman

Jaap Jan

Jaap Jan heeft als manager, adviseur en projectleider ervaring in dienstverlenende bedrijven in de zorg, de profit & non-profit sector. Zijn expertise is vooral gericht op het laten samenwerken van mensen om datgene mogelijk te maken wat eerst niet mogelijk lijkt. Hij heeft veel ervaring op het gebied automatisering-, communicatie- en business processing. Jaap Jan heeft bewezen capaciteiten in het vertalen van complexe zaken naar hands-on werkbare situaties. Hij werkt graag met mensen, is een teamplayer die streeft naar het halen van gedragen resultaten. Opdrachtgevers waarderen Jaap Jan voor zijn doortastende aanpak, resultaat gerichtheid met gevoel voor de menselijke maat.
Consultant Projectmanager                                                  

Marc

Marc heeft zijn spreekwoordelijke vlieguren gemaakt bij dienstverlenende en kennisintensieve organisaties waaronder financials, brancheverenigingen, zorgorganisaties en biotech-bedrijven. Marc is altijd gericht op resultaat en acteert steeds vanuit een focus op de (interne) klant en het organisatieproces, voor die activiteiten die binnen een organisatie het primaire proces mogelijk maken (waaronder marketing, communicatie, facility management, project- en programmamanagement). Marc is naast interim-programmamanager ook adviseur bij vraagstukken op het raakvlak van strategie en implementatie. Zowel op inhoud (formuleren én realiseren van projecten en programma’s), als vanuit het helpen definiëren, het aanjagen en het implementeren van de transitie.Opdrachtgevers zijn enthousiast over zijn teamgerichte aanpak en het duurzame resultaat.

Partner, Programmamanager, Organisatieadviseur

 

Christa

Christa helpt als ervaren projectmanager graag om ‘jouw’ project tot een succes te maken, waarbij de stakeholders, medewerkers en belanghebbenden met een WOW-gevoel in hun nieuwe omgeving rondlopen.Ze doet dat door samen de verbinding te zoeken in de samenwerking, de strategie, aanpak en in de uitvoering, met commitment naar elkaar om er volledig voor te gaan.  Christa haalt de meeste voldoening uit haar werk wanneer de medewerkers straks zeggen: ‘dit is gaaf geworden, hier wil ik graag werken, verblijven, zijn!’

Consultant Projectmanager

Paul Brouwer

Paul

Paul is een betrokken en communicatief vaardige facilitair adviseur/manager met ervaring in het aansturen van facilitaire organisaties en het uitvoeren van projectmanagement.
Paul schept er genoegen in om medewerkers en/of managers te coachen en begeleiden in verandertrajecten of bij het uitvoeren van projecten. Integriteit en de menselijke factor staan daarbij hoog in zijn vaandel en krijgen volop aandacht.
Kenmerkend voor zijn manier van werken is de praktische invulling. Paul is vooral een doener, resultaat gericht, waarbij hij draagvlak creëert en de betrokkenen nauw betrekt. Door zijn pragmatische aanpak en proactieve houding weet Paul mensen te enthousiasmeren en snel voor zich te winnen. Paul werkt doelgericht, mensgericht en is sterk in het bewaren van overzicht.
Consultant Projectmanager           

Bas Zuidwijk

Bas

Voor Bas draait de wereld om verandering en vernieuwing. Succesvol vernieuwen gaat over het organiseren van je verlangens. Het is niet altijd makkelijk om mooie ideeën even mooi tot uitvoering te brengen. Daar heb je elkaar voor nodig. 
Bas verbindt mensen die samen een waardevolle vernieuwing willen realiseren. Samen nieuwe inzichten verwerven en bouwen op wat krachtig, mooi en authentiek is. Denk pragmatisch: versterk wat reeds goed is en verrijk dit met wat verlangd wordt. Hij combineert analytisch vermogen en zelf waardegedreven zijn met de kracht om anderen met een waarderende bril naar het leven te laten kijken. Niet alleen levert dit prachtige resultaten op, maar het is ook de basis ook voor veel plezier in de veranderingen en ontwikkelingen die hij begeleidt. 
Bas Zuidwijk werkt samen met Valuesupport vanuit zijn eigen bedrijf Ideoloog.
Consultant Change Management                        

Jan Willem van den Bos

Jan Willem

Jan Willem heeft ruim 30 jaar ervaring in het vastgoed en heeft daarbinnen diverse directiefuncties bekleed, o.a. als directeur Vastgoed bij een grote bankinstelling en als algemeen directeur van een landelijk opererende bedrijfsmakelaar. Hij is gespecialiseerd in het oplossen van huisvestingsvraagstukken en combineert een brede kennis en ervaring op het gebied van commercieel onroerend goed met een uitgebreid relatienetwerk. Jan Willem heeft een sterk analytisch vermogen, is initiatiefrijk en weet door zijn creatieve denken nieuwe oplossingsrichtingen te creëren
Consultant Vastgoed            

Ben Loos

Ben

Ben is een ervaren consultant en hij is zich terdege bewust dat organisaties veranderen en mensen anders gaan samenwerken. Technologie neemt daarbij een belangrijke plaats in en is vaak "de drijver" waarop een nieuwe samenwerking mogelijk wordt. Door het slim inzetten van Audiovisuele technologie en ICT en deze met elkaar te verbinden zijn er nieuwe mogelijkheden om elkaar "te ontmoeten". Ben is graag al betrokken in het ontwerptraject en zorgt voor de ontwerpen, bestrekken en de contractering. Tevens kan hij de uitvoering begeleiden. Door vroegtijdig mee te denken ontstaan er werkbare en kosten efficiente oplossingen. Ben doet dit vanuit een passie voor de mogelijkheden die techniek biedt gekoppeld aan het mensen in staat stellen echt anders te gaan werken en zich aan te passen aan de eisen van de tijd. Dus werken waar je wilt, hoe je wilt, plaats en tijd onafhankelijk, gericht op output waarbij het vooral ook leuk is om de beschikbare technologie te gebruiken!
Consultant AV / ICT                               

Matthijs Schultz
 

Matthijs

Matthijs is een enthousiaste en energieke bedrijfskundig adviseur met ruime ervaring in de zorg. Hij verkiest de benadering vanuit het primaire proces, waarbij andere bedrijfsonderdelen, bijvoorbeeld de automatisering ondersteunend horen te zijn. Hij is in staat om de verbinding met de business, maar ook vanuit de business, te maken en te behouden. Daarbij anticipeert hij op veranderingen of nieuwe inzichten die er door samenwerking ontstaan. Matthijs wordt vooral gewaardeerd vanwege zijn open benadering naar stakeholders en zijn oplossingen waarbij resultaat en acceptatie hand in hand gaan.
Consultant Projectmanager             

Herman Koene

Herman

Herman ondersteunt al 20 jaar bedrijven in de profit en non profit. Hij doet dit met enthousiasme, openheid en passie. Herman is een resultaatgerichte, verbindende en organisatie-sensitieve persoonlijkheid die op natuurlijke wijze tussen en boven de medewerkers staat. Herman heeft een zeer gedegen kennis van- en ervaring als- logisticus en inkoper binnen de zorg, het sociale domein en de profit sector. Hij is een goede onderhandelaar en weet de juiste toon te raken bij zijn gesprekspartners. Herman onderscheidt zich als interim manager bij het uitzetten van een nieuwe koers, door deze op een sociaal vaardige en integere wijze te vertalen naar de mensen in zijn team. Zijn stijl is overtuigend en vasthoudend, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Hij acteert op senior level binnen de organisatie en is helder in zijn communicatie.    
Consultant Logistiek en Vervoer             

Wim Knoeff

Wim

Wim heeft zijn sporen verdiend als manager, adviseur en projectmanager in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. Zijn kennis en ervaring bestrijken het gebied van facility management, huisvesting en facilitaire inkoop. Hij is een rasechte teamspeler en heeft, met oog voor organisatie-ontwikkeling, leiding gegeven aan meerdere technische afdelingen, huisvestings-, aanbestedings- en projectteams. 'Hij koppelt praktijk en conceptuele modellen aan elkaar'. Wim is een doorzetter en heeft een resultaatgerichte, creatieve en enthousiasmerende werkbenadering. Hij laat zich graag uitdagen als het gaat om bijvoorbeeld publiek private samenwerking (PPS) , total facility management (TFM) oplossingen, maincontracting , de inrichting van demandmanagement en het uitvoeren van procesoptimalisatie.
Consultant Projectmanager                  

Ann

Ann onderzoekt vanuit haar professionele ‘architectenblik’ de ambitie en drijfveren die aan de basis staan van een huisvestingsvraag of de behoefte aan nieuw pand. Het gaat er bij haar om te komen tot een ontwerp en inrichting die duurzaam is in de betekenis ‘de huisvesting moet voldoen aan fysieke en mentale behoefte nu en morgen’ en tot stand komt in een gezamenlijk/verbindend proces ‘Innovatie als resultaat van een creatief proces, dat ontstaat wanneer flow en disruptie elkaar afwisselen’. Ann heeft binnen Valuesupport, met veel waardering van de opdrachtgevers, ontwerpopdrachten uitgevoerd voor zorginstellingen en kantoorhoudende organisaties. Door het ‘meenemen’ van management en medewerkers in het definiëren van de behoefte (functioneel) en gewenste uitstraling (materiaal en kleur toepassingen) zijn ontwerpen tot stand gekomen die hebben geleid tot een bij de opdrachtgever ‘passende’ huisvesting.Ann werkt graag met veel passie en enthousiasme in een teamverband om samen tot een mooi resultaat te komen!

Architect

 

 

Jan Willem Daniels
 

Jan Willem

Jan Willem is een facilitaire veranderaar met een hospitality achtergrond. Hij ontwerpt en begeleidt veranderprojecten en heeft door een diversiteit aan opdrachten een brede ervaring in het aansturen en coachen van facilitaire- en inkoopafdelingen. Met zijn mensgerichte aanpak ontwerpt hij nieuwe organisatie- en processtructuren om ze te richten op de veranderende vraag van de organisatie. Jan Willem heeft leiding gegeven aan diverse teams en is zeer ervaren in het inrichten en implementeren van huisvestingsvraagstukken.
Consultant Projectmanager