“Valuesupport heeft in de persoon van Hans Schoenmakers een uitstekende projectleider aan ProDemos geleverd voor de verbouwing en inrichting van De Studio’s, de voor ProDemos belangrijke nevenvestiging nabij de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in New Babylon. Best een complex project, ook omdat we hier educatieve ruimtes vestigden in een winkelgebied. Een doorslaggevende rol bij het welslagen van dit project speelden de hoge kwaliteit van zijn dienstverlening waarbij hij ook het draagvlak in de organisatie wist te bewaken, zijn verstand van zaken, planmatige werkwijze en responsiviteit”

Eric Stokkink, ProDemos